جلال الدین خوارزمشاه - فصل 1 - قسمت 2 (دوبله فارسی)

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید

Sezgin Erdemir
Sezgin Erdemir
Cemal Hünal
Cemal Hünal
Gülenay Kalkan
Gülenay Kalkan
Emre Kivilcim as Jaloliddin
Emre Kivilcim
(Jaloliddin)
Saida Rametova
Saida Rametova
Tohir Saidov
Tohir Saidov
Ra'no Shodieva
Ra'no Shodieva
Rayhon Ulesenova
Rayhon Ulesenova
Kaan Yalçin
Kaan Yalçin
Ferhat Yilmaz
Ferhat Yilmaz
Javohir Zakirov
Javohir Zakirov