روسی - مشاهده آنلاین

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید

Amir Aghaee as Toomaj
Amir Aghaee
(Toomaj)
Tannaz Tabatabaei as Marjan
Tannaz Tabatabaei
(Marjan)
Milad Keymaram as Yoosef
Milad Keymaram
(Yoosef)
Saber Abar as Ebrahim
Saber Abar
(Ebrahim)
Mozhan Sarlak as Sonia
Mozhan Sarlak
(Sonia)
Mahmoud Nazaralian as Toomaj's father
Mahmoud Nazaralian
(Toomaj's father)
Hossein Moslemi as Ata
Hossein Moslemi
(Ata)
Sepideh Golchin as Marjan's friend
Sepideh Golchin
(Marjan's friend)
Meysam Taheri as Yoosef's friend
Meysam Taheri
(Yoosef's friend)
Bahman Sadegh Hassani
Bahman Sadegh Hassani