پیشونی سفید 3 - مشاهده آنلاین

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید

Tarlan Parvaneh as white Forehead
Tarlan Parvaneh
(white Forehead)
Pejman Bazeghi as Bal-Baleh
Pejman Bazeghi
(Bal-Baleh)
Arsalan Ghasemi as Panjeh-Tala
Arsalan Ghasemi
(Panjeh-Tala)
Hooman Hajabdollahi as Cow
Hooman Hajabdollahi
(Cow)
Amir Ghaffarmanesh as Donkey
Amir Ghaffarmanesh
(Donkey)
Saghar Azizi as Octapus
Saghar Azizi
(Octapus)
Javad Hashemi as Pir-Ostad
Javad Hashemi
(Pir-Ostad)
Mohamad Reza Sharifinia as Salar
Mohamad Reza Sharifinia
(Salar)
Amir Reza Ahmadi as FelFeli
Amir Reza Ahmadi
(FelFeli)
Yousef Taherian as Dr. Bozi
Yousef Taherian
(Dr. Bozi)