مسخره باز - مشاهده آنلاین

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید

Saber Abar as Danesh
Saber Abar
(Danesh)
Babak Hamidian as Shapour
Babak Hamidian
(Shapour)
Mohsen Hosseini
Mohsen Hosseini
Reza Kianian as Detective Kiani
Reza Kianian
(Detective Kiani)
Darioush Movaffagh as Manfered
Darioush Movaffagh
(Manfered)
Ali Nassirian as Kazem Khan
Ali Nassirian
(Kazem Khan)
Hediyeh Tehrani as Homa
Hediyeh Tehrani
(Homa)