ده دقیقه گذشته - مشاهده آنلاین

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید
برخی از فیلم‌ها و سریال‌ها دارای چندین زبان پخش می‌باشند که می‌توانید از قسمت تنظیمات، زبان آن را به حالت مورد نظر خود تغییر دهید.

Bruce Willis as Rex
Bruce Willis
(Rex)
Michael Chiklis as Frank
Michael Chiklis
(Frank)
Meadow Williams as Claire
Meadow Williams
(Claire)
Kyle Schmid as Griffin
Kyle Schmid
(Griffin)
Texas Battle as Richard
Texas Battle
(Richard)
Lydia Hull as Ivory
Lydia Hull
(Ivory)
Swen Temmel as Baxter
Swen Temmel
(Baxter)
John D. Hickman as Mitch
John D. Hickman
(Mitch)
Sergio Rizzuto as Marshall
Sergio Rizzuto
(Marshall)
Geoff Reeves as Dr. White
Geoff Reeves
(Dr. White)
Tyler Jon Olson as Joe
Tyler Jon Olson
(Joe)
Roman Mitichyan as Hotel Clerk Gary
Roman Mitichyan
(Hotel Clerk Gary)
Frankie Delgado as Ricky
Frankie Delgado
(Ricky)
Martin Blencowe as Brandon
Martin Blencowe
(Brandon)
Leslee Emmett as Billie
Leslee Emmett
(Billie)
Megan Neuringer as Jewel Thief
Megan Neuringer
(Jewel Thief)
Lydia Styslinger as Lauren
Lydia Styslinger
(Lauren)
Lala Kent as Sam
Lala Kent
(Sam)
Tanya Mityushina as Tonie
Tanya Mityushina
(Tonie)
Jenna Willis as Sandy
Jenna Willis
(Sandy)
Alanna Tremblay as Nurse Stevie
Alanna Tremblay
(Nurse Stevie)
Heather Johansen as Pat
Heather Johansen
(Pat)
Joe Gelchion as Cap
Joe Gelchion
(Cap)
Charlie Alvarado as Cop 7
Charlie Alvarado
(Cop 7)
Judy McQueen Bauer as Mall Shopper
Judy McQueen Bauer
(Mall Shopper)
Carroll 'Pinky' Duwart III as Bartender Tom
Carroll 'Pinky' Duwart III
(Bartender Tom)
Cal Johnson as Poker Dealer
Cal Johnson
(Poker Dealer)
David B. Meadows as Officer
David B. Meadows
(Officer)
Karen Olchovy as Train Employee
Karen Olchovy
(Train Employee)
Amelie Santos as Hannah
Amelie Santos
(Hannah)
Penny Staffa as Bank Teller
Penny Staffa
(Bank Teller)
Ming Wang as Bank Teller
Ming Wang
(Bank Teller)
David Yuzuk as Detective Myers
David Yuzuk
(Detective Myers)
Tyler Craig as Train Passenger
Tyler Craig
(Train Passenger)
George W. Ellerman as Bank Customer
George W. Ellerman
(Bank Customer)
Kathleen Ellerman as Bank Customer
Kathleen Ellerman
(Bank Customer)
Reese Foster as Train Passenger
Reese Foster
(Train Passenger)
Jason Marcus Griffith as Business Man
Jason Marcus Griffith
(Business Man)
Rajiim A. Gross as Raw Deal Dealer
Rajiim A. Gross
(Raw Deal Dealer)
John W. Harden as Train Station Employee
John W. Harden
(Train Station Employee)
Zach Kaltenbach as Train Employee
Zach Kaltenbach
(Train Employee)
Angel Kerns as Bank Teller
Angel Kerns
(Bank Teller)
Bret Aaron Knower as Train Passenger
Bret Aaron Knower
(Train Passenger)
Karen Koester as Train Station Passenger
Karen Koester
(Train Station Passenger)
Bryan Kruse as Train Passenger
Bryan Kruse
(Train Passenger)
Daphne Matthews as Train Passenger
Daphne Matthews
(Train Passenger)
Kalub Mills as Vault Worker
Kalub Mills
(Vault Worker)
John Newsom as Bank Manager
John Newsom
(Bank Manager)
Steven Schraub as Bank Pedestrian
Steven Schraub
(Bank Pedestrian)
Steven Terry Walker as Terminal Passenger
Steven Terry Walker
(Terminal Passenger)