ماشین های 3 - مشاهده آنلاین

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید

Owen Wilson as Lightning McQueen
Owen Wilson
(Lightning McQueen)
Cristela Alonzo as Cruz Ramirez
Cristela Alonzo
(Cruz Ramirez)
Chris Cooper as Smokey
Chris Cooper
(Smokey)
Nathan Fillion as Sterling
Nathan Fillion
(Sterling)
Larry the Cable Guy as Mater
Larry the Cable Guy
(Mater)
Armie Hammer as Jackson Storm
Armie Hammer
(Jackson Storm)
Ray Magliozzi as Dusty
Ray Magliozzi
(Dusty)
Tony Shalhoub as Luigi
Tony Shalhoub
(Luigi)
Bonnie Hunt as Sally
Bonnie Hunt
(Sally)
Lea DeLaria as Miss Fritter
Lea DeLaria
(Miss Fritter)
Kerry Washington as Natalie Certain
Kerry Washington
(Natalie Certain)
Bob Costas as Bob Cutlass
Bob Costas
(Bob Cutlass)
Margo Martindale as Louise Nash
Margo Martindale
(Louise Nash)
Darrell Waltrip as Darrell Cartrip
Darrell Waltrip
(Darrell Cartrip)
Isiah Whitlock Jr. as River Scott
Isiah Whitlock Jr.
(River Scott)
Bob Peterson as Chick Hicks
Bob Peterson
(Chick Hicks)
Guido Quaroni as Guido
Guido Quaroni
(Guido)
Tom Magliozzi as Rusty
Tom Magliozzi
(Rusty)
John Ratzenberger as Mack
John Ratzenberger
(Mack)
Kyle Petty as Cal Weathers
Kyle Petty
(Cal Weathers)
Lewis Hamilton as Hamilton
Lewis Hamilton
(Hamilton)
Lloyd Sherr as Fillmore
Lloyd Sherr
(Fillmore)
Junior Johnson as Junior Moon
Junior Johnson
(Junior Moon)
Ray Evernham as Ray Reverham
Ray Evernham
(Ray Reverham)
Paul Newman as Doc Hudson
Paul Newman
(Doc Hudson)
Cheech Marin as Ramone
Cheech Marin
(Ramone)
Humpy Wheeler as Tex
Humpy Wheeler
(Tex)
Katherine Helmond as Lizzie
Katherine Helmond
(Lizzie)
Paul Dooley as Sarge
Paul Dooley
(Sarge)
Jenifer Lewis as Flo
Jenifer Lewis
(Flo)
Shannon Spake as Shannon Spokes
Shannon Spake
(Shannon Spokes)
Madeleine McGraw as Maddy McGear
Madeleine McGraw
(Maddy McGear)
Michael Wallis as Sheriff
Michael Wallis
(Sheriff)
Mike Joy as Mike Joyride
Mike Joy
(Mike Joyride)
Jeff Gordon as Jeff Gorvette
Jeff Gordon
(Jeff Gorvette)
Daniel Suarez as Danny Swervez
Daniel Suarez
(Danny Swervez)
Ryan Blaney as Ryan 'Inside' Laney
Ryan Blaney
(Ryan 'Inside' Laney)
Bubba Wallace as Bubba Wheelhouse
Bubba Wallace
(Bubba Wheelhouse)
Chase Elliott as Chase Racelott
Chase Elliott
(Chase Racelott)
Richard Petty as The King
Richard Petty
(The King)
Andra Day as Sweet Tea
Andra Day
(Sweet Tea)
Jeremy Maxwell as Arvy
Jeremy Maxwell
(Arvy)
Zarko Potocnjak as Slep
Zarko Potocnjak
(Slep)
A.J. Riebli III as Albert Hinkey aka Lightning McQueen's Biggest Fan
A.J. Riebli III
(Albert Hinkey aka Lightning McQueen's Biggest Fan)